Välkommen

Välkommen till mitt katteri

  En uppfödning av Brittiskt korthår

- med inrikting på vitfläck.

      Tigerligan's Queen Amidala
  Medlem i

Sveriges Nya Raskattförening

World Cat Federation                                                       

                                            Gilla oss gärna på Facebook!